20. Yy bilim ve süratle ilerleyen teknolojinin ilerlemesinde altın çağını yakalamış, insan hayatında vazgeçilmez bir refah elde etmiştır. Bilim hiçbir vakit durağanlık göstermemektedir. Bilimin sınırları genişlerken; dünyanın sanıldığı kadar büyük olmadığı gerçeği meydana çıkmaktadır.
Günümüzde bilim olağanca süratiyle ilerlemekle birlikte insan hayatının olmazsa olmazları arasına girmeyi başarmıştır. Bilimin neticesi olarak meydana çıkan teknoloji hayatımızı her alanda kolaylaştırmayı başarmıştır.
Bilim ve teknoloji içersinde sıkı bir temas bulunmakta, birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli informasyon üreterek teknolojik ilerlemeye yol açarken, teknolojik ilerlemeler de bilimsel tetkiklerin daha ideal koşullarda yapılmasını sağlayarak bilimsel ilerlemeyi süratlendırmaktadır .
Rönesans ve reformla birlikte bilimdeki ilerlemelerin esasları atılmış, bilimsel ilerlemeyi engellemeye çalışan bütün olumsuzluklar da ortadan kalkmıştır (Kilise ve Dinin tesiri biçiminde).
İnsanlar, tanrıbilimsel gerçeklerden sıyrılıp içersinde hayat sürdürdükleri dünyayı ve bu dünya ile alakalı problemleri keşfetmişlerdir. Bu biçiminde ilerlemelerin neticesinde da bilimsel ilerlemeler başlayıp vakitle sürat kazanmıştır.
Bilim ve süratle ilerleyen teknolojinin meydana çıktığı tarihten itibaren insanoğlu içersinde hayat sürdürdükleri dünya ile yetinmemişlerdir. Uzayı merak etmişler, uzayın sırlarını çözüme ulaştırmak amaçiyle esrarengiz bir yolculuk, planlı bir çalışma içerisine girmişlerdir. Sıvı yakıtlı motorların bulunması ile uçaklar ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlanmış, insanlara uzak biçiminde görünene uzaklıkler bundan sonra ortadan kalkmıştır. Bunun neticesinde insanoğluın uzaya gitme talebi iyice artmıştır .
Uzayı tariflayacak olursak; güneşi gezegenleri uyduları, senedızları, sonsuz galaksiyi amacıylae alan boşluktur. Bu sınırsız boşluk içersinde tespit edilena gök cisimlerinin her biri dünya yüzeyindeki toz parçacıkları kadardır. İlk çağ filozoflarından başlayarak bir çok bilim adamı uzayı tariflama çabası içerisine girmişlerdir. Örneğin; Galile’nin gök bilimleri ile alakalı çalışmaları olmuştur. Teleskopla gözlemler yapmış, şu anki bilim adamlarımızın bile neticesine ulaşamadıkları bir tetkik çizgisini başlatmıştır. Kepler ise; gezegenlerin yörüngelerinin üstüne çalışmalar yapmış, elips biçimindeki hareketleri saptamayı başarmıştır.
Günümüzde ise uzaya ulaşma çabası dünya üstünde milletler arası çatışmaya yol açmakta, süratli bir yarışın olmasına namacıyla olmaktadır.“İlk aya yolculuk planlarının NASA başlatmıştır. Başka John F. Kennedy’nin 25 Mayıs 1961’de kongrede bir özel oturumda yaptığı hususşmada “önümüzdeki 10 sene içersinde bir insanın aya gitmeyi ve dünyaya dönmeyi başaracağına inanıyorum” sözleri bu çalışmaların daha da süratlendırmıştır soğuk harp devresininde uzay çalışmaları husussunda da Sovyetler Birliği ile yarışan ABD uzay harcamaları amacıyla büyük bütçeler ayırıyordu. Aya gönderilecek uzaya aracı amacıyla çalışmalar uzun bir vakit devam etti. Bu çalışmalar esnasında oluşturulan denetim uçuşlarından birisinde NASA 3 astronotunu kaybett.”

“neticede16 Temmuz 1969’da Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. Ve Micheal Collins isimli üç astronotu taşıyan Apollo 11 tarihe geçecek ay yolculuğuna çıktı. Apollo 11, 19 Temmuz’da ay yörüngesine girdi. Kartal(EAGLE) isimli modül ay yüzeyine başarı ile indi ve Armstrong aya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Armstrong’un arkasından Edwin Aldrin’de yüzeye indi. Ay toprağından misaller alan, birtakım bilimsel deneyler meydana getiren ve Amerikan bayrağını aya diken iki astronot görevlerini başarı ile tamamlayarak dünyaya döndüler”
İlk aya yolculuğun tamamlanmasının peşinden tartışmalar da başladı. Bu tartışmalara neticesinde uzayda hayat olup olmadığı husussu üstünde durulmaya başlandı. İnsanın bir ortamda hayatını devam ettirmesi amacıyla; atmosfer, ışınım ve yerçekiminin bulunması lüzummektedir. Genellikle atmosfer canlı hayatı amacıyla çok mühimdir.
Dünyamızda %78 oranında azot, %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Uzay boşluğunda ise hava olmayıp bir tek bir oran gaz bulunmaktadır. Bundan ötürü uzaya giden çalgıların ortamında hava tankları bulunmaktadır. Uzay tamamiyle soğuktur. İnsan ise yalnızca belirli sıcaklık ölçütleri içersinde yaşayabilmektedir. Bundan ötürü uzay aracında ısı sistemi de olmalıdır.
İnsan oğlu çıplak iken uzay boşluğunda kalıcı zarar görmeden 30 saniye kadar yaşayabilir. Nefesinin tutmamak kaydıyla 30 saniye boşlukta kalan insan patlamaz, donmaz ve bilinci tamamını kaybetmez. 30 saniye sonlarında oksijen yokluğu neticesi şuur kayıbı oluşmaya ismim atar. 1 yada 2 dakika sonra ise hayat faaliyetleri tamamiyle durur ve insan hayatını kaybeder.
Uzayda karşılaşacağımız diğeri bir sorun ise yer çekimidir. Dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi azalabilmektadır. Aralarında ters bir orantı vardır. Bundan ötürü uzayda yer çekimi yoktur.
Günümüzde insanlığın ortak hedefi her şeyden haberdar olma, uzayın bütün imkânlarından faydalanmaktır. Şu anda uzayda Türksat isimli bir uydumuz bulunmaktadır. Uydumuz yardımıyla haberleşmenin kuvveti süratle artmıştır.
İletişim kurmanın en rahat yolu hususşmaktan geçer. Karşımızdaki insanoğluın duygularımızı ve isteklerimizi anlatmanın diğer bir yolu da el kol hareketleridir. Ancak bu tarz şeylerin haricinde da ilkle etkileşim yolarlı vardır: Atlı elçilerle, dumanla ve güvercinler benzer biçimde.
Karadeniz Bölgesi’nde tespit edilen köylerimizin birtakımlarında yer şekillerinin de tesiri ile dağınık yerleşme görülmektedir. Evler arasındaki uzaklık uzak odlundan ötürü insanlar ıslıklarla etkileşim kurmaktadırlar. Her ıslık tonu diğer bir ablam ifade eder. Ancak yalnızca insanlar amacıyla değil toplumlar içersinde bildirişimin ehemmiyeti büyüktür.
İnsanların uzaktan haberleşmesine imkân veren teknik çalgılar Fransız Devrimi’nden derhal ardından optik telgrafın bulunması ile gelişim vakitcine girdi.1837’de elektrikli telgrafın bulunması ile mesajşim çağı ismim atmıştır.
Telefon 1876 senesinde Graham Bell tarafınca bulundu. İnsan sesinin iletiminde evvelce ülke içersinde daha sonra da ülkeler içersinde yasenemasına imkân verdi. Bu yenilik bir çok endişeyı da yanında getirdi. ABD’de benimsendi ve daha ardından ülkeler içersinde yasenemaya başladı. 19. Yy’da etkileşim ağları kurulmaya, insanlar arasındaki etkileşim ilerlemeye başladı.
“Tarihte ilk ses kaydı 1877 senesinde Thomas Edison doğrulusunda yapılmıştı. Son 20 senede yaşanmış olan ilerleme ise lüzum ses kalitesinde lüzumse şiddetle kayıt düzeninde mükemmeli yakalamayı amaçlemektedir”
İnsanlar, aralarındaki uzaklık ne kadar uzak olursa olsun birbirleri ile basitçe mesajşim kurmaktadırlar. Örneğin; bir faks makinesi birkaç dakika evvelce Türkiye’de bir fotoğrafı yayınlarken birkaç dakika ardından New York ya da Tokyo’da yayınlayabilmektedir.
20. Yy’daki en büyük ilerleme hiç şüphesiz bilgisayar teknolojisinde yaşanmıştır. İnternet ağının kurulması neticesinde bilgisayar ve internet; evlerimizi, işyerimize hem de günlük hayatımıza kadar girmeyi başarmıştır. Bilgisayar teknolojisi yanında çok büyük yenilikler ve basitlikler getirmişti. Örneğin; bilgisayar hayatımıza girmeden evvelce para yatırma işlemleri amacıyla bankalarda saatlerce sıra beklerken şu anda internet yardımıyla işlemlerimizi en kısa vakitte gerçekleştirebilmekteyiz.
Biliyoruz ki bu teknoloji burada kalmayacak, insanlar yaşadığı prosese teknoloji de ilerleyecektir. Şu an bize hayal benzer biçimde gelen fazlası çalgılar hayatımıza girecek ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here